Lærlinger og Solund Verft som lærebedrift

Solund Verft som lærebedrift

Vi har lærlinger i:

  • Platearbeidarfaget
  • sveisefaget
  • motormekanikarfaget
  • industrimekanikar-faget

Produksjon, Reparasjon, vedlikehald og nybygg.

Solund Verft er et fleksibelt og allsidig verft som driver med:

  • nybygg
  • utrustning
  • ombygginger
  • reparasjoner og vedlikehold av fartøy

Allsidig opplæring av lærlinger

Hvert år starter to eller tre lærlinger ved verftet. Kompetansen som Solund Verft har opparbeidet seg i årene som lærlingbedrift og medlem av PRO, kommer lærlingene til gode. Bedriften har også gjennom mange år hatt TAF-elever og har god og positiv erfaring med dette.

Opplæringen ved Solund Verft er allsidig. Gir godt innsyn og praktisk erfaring på en rekke områder, som klassing av fartøy, vedlikehold og kontroll. Dette slik som akseltrekk med kontroll av klaringer på ror og aksel, vedlikehold og overhaling av både gir, hovedmotorer, hjelpemotorer, hydraulikk, ventiler og kort sagt det meste av utrusting for fartøy. Rapportskriving er en viktig del av alle jobber.

Internasjonalt miljø, maritime aktiviteter

Lærlingene ved Solund Verft får opplæring i et internasjonalt fagmiljø, der engelsk er en viktig del av kommunikasjonen. Verftet ønsker motiverte og engasjerte lærlinger og det er viktig at de er ansvarlige og omgjengelige.

Selv om Solund er en liten kommune er det mange og allsidige aktiviteter her, mellom annet i regi av en rekke lokale lag og organisasjoner. Det bør og nevnes at Solund er et eldorado for alle maritime aktiviteter og en attraktiv plass for de som liker kajakkpadling og annet båtliv.