Ansatte og kompetanse

Ca. 37 eigne tilsette. Nyttar frå 5 – 50 innleide og underleverandørar. Ingeniørar, rekneskap, mekanikarar, platearbeidarar, sveisarar, skipsrøyrleggarar, snekkarar, overflatebehandlarar osv.

Anlegget

Anlegget er byggdt opp rundt ein dokk av typen ”Syncrolift”. Løftekapasitet 1000 tonn. Farty opp til 75 meter. To beddingar for oppstilling av dokka båtar på land. To skipshallar for arbeider under tak. Største 65meter lang og 25 meter under krankrokar. Ca. 200 lm kailengde for oppdrag ved kai.

Marknadssituasjon

Dagens marknadsituasjon. Reperasjon, ombygging, vedlikehald og ulike klassearbeider. Satsingsområde: Utrustning av nybygg. Mrk! Dette i tillegg til dagens marknad.

Konkurranse

Solund Verft konkurerar både mot innland og utland. Innanlandsk stort sett alle verft mellom Stavanger og Ålesund. Tradisjonelt mest med Blaalid Måløy (No Stadyard). Utanlandsk hovudsakeleg med Danmark og dei baltiske landa.

Kundegrupper

Historisk ca. 30% ferjer. I dag mykje meir fordelt. Dette Fiskefarty, kystfraktebåtar, Brønnbåtar, forflåter, arbeidsbåtar og ulike spesialfarty. Kundar er mange og årleg dokkar vi ca. 100 konstruksjonar.

Dette for kundar som Fjord1, Norled, Forsvaret, Firda Sjøfarmer, Marine Harvest, Artic Shipping, Wergeland gruppa osv. I tillegg mange oppdrag ved kai samt ein del oppdrag utanfor verftet.