Generell info om Solund Verft

Solund Verft har siste åra utvikla driftsprofil og verftsfasilitetane vesentleg.

Fleksibelt og allsidig verft

 • nybygg
 • utrustning
 • ombyggingar
 • reparasjon
 • vedlikehald

Arbeider under tak

 • Ny skipshall 2010
 • Lengde 65m
 • Bredde 20m
 • Høgde 25m under krankrokar
 • Krankapasitet 2 traverskranar 2×16 tonn
 • Samla løftekapasitet 64 tonn

Arbeider ved kai
I 2011 auka me tilflot djupne ved kai til 8 meter lågast vasstand. Solund Verft kan saman med samarbeidspartnarar tilby våre tenester og kompetanse til konkurransedyktige prisar.

Flere avdelingar/disiplinar

Maskin og motor:
Maskin/ Motor avdelinga vår har me styrka vesentleg.

Overflatebehandling:
Overflatebehandling eiget UHP- vassblåsingsutstyr og samarbeid med TKP- Ultrahøytrykk AS.

Ombygging/reparasjon og nybygg:
Stål-/Aluminium-/Røyrarbeid for ombygging/reparasjon og nybygg. Regulerar kapasiteten raskt og effektivt saman med samarbeidspartnarar slik som Fjordpipe AS og andre.

Skipselektro:
Skipselektro dekkast av vår samarbeidspartnar HAFS Elektro AS og deira samarbeidspartnarar på dei fleste områder.

Prøv oss gjerne

Ta óg gjerne kontakt for konkrete tilbod og/eller meir informasjon.

Solund Verft AS
6924 Hardbakke
Tlf: 57 78 60 10
post@solundverft.no

Reiseoppdrag

Reiseoppdrag mobiliserer vi raskt og kjem gjerne og gjer oppdrag der det måtte vere ynskjeleg.

Våre tenester kan tilbydast både ved verftsanlegget og der de elles måtte ynskje arbeider utført. Kaiane i Sløvåg er berre 2 timar unna.